S A H A B A T

Tande-tande !


Tanda-tanda Bahagia dan Celaka

Nabi bersabda bahawa tanda bahagia itu ada empat:

1) Bilamana mendapatkan amanat ia bertindak adil.
2) Kalau berjanji ia memenuhi.
3) Benar dalam bicara.
4) Bila berdebat tidak mencaci maki.

Sebaliknya tanda celaka ada empat:

1) Khianat dalam amanat.
2) Mengingkari janji.
3) Bohong bila berbicara.
4) Mencaci maki bila berdebat.

Syeikh Syahqiq Al- Balhiyi r.a berkata bahwa tanda bahagia itu ada lima:

1) Hati yang lunak.
2) Banyak menangis ( karena ingat akan dosa).
3) Zuhud dari dosa.
4) Tidak banyak lamunan.
5) Rasa malunya tinggi.

Sebaliknya, tanda celaka ada lima:

1) Hatinya keras.
2) Susah mengeluarkan air mata.
3) Mencintai dunia.
4) Banyak lamunan.
5) Sedikit malunya.

No comments:

SHoutAll right reserved by me @ Copyright protected Blog Rahsia Pelangi Edited by Caersasuke